Q — Pınar Akkurt

Pınar Akkurt’a grafik tasarımın bilindik yollarından neden uzaklaştığını, nesne üretmenin sevdiği yanlarını, Karaköy Lokantası için 2011’den beri tasarladığı enstalasyon serisinin hikâyesini ve takıntılı olduğu malzeme ya da araçları sorduk.

Pınar Akkurt —nam-ı diğer Pınarita— gündelik, hep el altında bulunan nesneleri dönüştürerek onları yeni şekiller ve biçimler yaratmakta kullanıyor. “İleri dönüşüm, geri dönüşüm… Hep değişim dönüşüm… işlerim öyle işte!” diyor Pınar. Grafik tasarımı da heykel veya yerleştirmeleri de ifade aracı olarak görüyor ve bir bütün oluşturduklarını düşünüyor. İşlerinin üretim sürecinde zaman zaman, üretimi kolaylaştırıcı basit düzenekler veya aletler de yapan tasarımcıyla atölyesinde konuştuk.

Video Türkçe ve süresi 09:48.

geri dönüşüm, grafik tasarım, ileri dönüşüm, Manifold, Pınar Akkurt, video