JEFF TALKS
Meriç Öner

Meriç Öner yapılı çevre ve ürünler üzerinden yakın geçmişi inceleyen bir araştırmacı; güncel tartışmalara taze yaklaşımlar sunmaya vesile olacak içerikler üreten bir programcıdır. Mimarlık eğitimi aldı. Kısa bir dönem mimarlık alanında araştırma ve tasarım projelerinde çalıştı. İstanbul’daki Dünya Mimarlık Kongresi (2005) kapsamındaki paralel sergiler aracılığıyla kültürel alana yöneldi. 2007’de Garanti Galeri’de başlayan çalışmalarına 2010’dan beri SALT bünyesinde devam ediyor. Yaşadığımız coğrafyanın maddi kültürü ile bu kültürün kapsayıcı ve yenilikçi biçimde ele alınmasını engelleyen disipliner tutuculuk ve tekrarcılık üzerine kafa yoruyor.

“Jeff Talks: Meriç Öner”, 11 Haziran 2016’da Studio-X Istanbul’da gerçekleşti. Meriç sunumunda üzerinde kendi tarifiyle “editör” olarak çalışmış olduğu “Modern Denemeler 4: SALON”, “Modernin İcrası: ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 1946–1977”, “Yerelde Modernler”, “YAZLIK: Şehirlinin Kolonisi” gibi sergilere ve Tracing Istanbul (from the air) kitabına değindi.

“Modern Denemeler 4: SALON”,
SALT Galata, 2012
(fotoğraf: Metehan Özcan)
“YAZLIK: Şehirlinin Kolonisi”,
SALT Beyoğlu, 2014
(fotoğraf: Mustafa Hazneci) 

Bir şeyin sergiye dönüşmesinde dikkate alınabilecek kuralları “Yazlık” sergisi üzerinden şöyle özetledi Meriç: “İçeriği onu var edenlerden soyutlamamak; mevcut ve gerçek olanlarla karşılaştırmak; keşfi bilgiye indirgememek, deneyime getirmek; sergiyi bir statü kazandırma makinesine dönüştürmemek; sergiyi sıradan olana yeni bir statü kazandırmak için kullanmak; zaten bildiklerimizi paketlememek; ezber yorumların altını üstünü iyi kurcalamak; içeriğin popüler veya nostaljik gücüne yaslanmamak, onu tüketmemek; temsilin mevcudu çoğaltmaktan farklı bir iş gördüğünden emin olmak.” Koyulan kuralların sergi yapım süreci içinde istenirse yıkılabileceğini de ekledi. Günün keki gazozluydu.

Video Türkçe ve süresi 01:01:45

Jeff Talks, Manifold, Meriç Öner, Modern Denemeler 4: Salon, Modernin İcrası: Atatürk Kültür Merkezi 1946–1977, SALT, sergi, sergi yapmak, Tracing Istanbul (from the air), video, Yazlık: Şehirlinin Kolonisi, Yerelde Modernler