Adaptasyon
Turist Raus

Küresel ekonomi denilen olgunun en hızlı taraflarından biri kitle turizmi. Önce doğal/kültürel vs. dokuların paket programlaştırılıp alıcılara sunulmasıyla başladı. Şimdi ise teknolojinin eşleştirme meziyetinden yararlanarak, kişisel maceraperestliğin telefon ‘app’lerine indirgenmesiyle devam ediyor.

Bu geri dönülemez bir yeni varoluş biçimi mi?

1950–2030 arası Afrika, Ortadoğu,
Amerika, Asya/Pasifik ve Avrupa’ya gelen
 (ve gelmesi beklenen) turist sayısı,
kaynak:
World Tourism Organization (UNWTO) Tourism Highlights 2016 Edition

Adaptasyon 6. Dönem 8. Bölüm, Podcast Türkçe, Süresi 34:29

Adaptasyon, ekonomi, kitle turizmi, küreselleşme, Mahir Yavuz, Onur Akmehmet, podcast, turizm, yerel