Jeff Talks Peş Peşe
Nightly Build —
The Bridge

Nightly build — the bridge atölyesi, Jeff Talks Peş Peşe retrospektif sergi ve etkinlikleri kapsamında Salt Beyoğlu’nda gerçekleşen ve fanzin yapımı hakkında —benim için— bir ‘ilk’ atölye. Jeff Talks, 2010 yılında Esen Karol ve Bülent Tanju’nun, benim de katkımla başlattığı tasarım ve mimarlık genel başlıkları etrafında dolanan konuşmalar dizisi. O günden bugüne incelikle tasarlanmış afiş ve lezzetli keklerin eşlik ettiği 33 Jeff Talks gerçekleşti.

Nightly build minik, A7 boyutunda fotokopiyle üretilen ve felsefi metinler, şiir, rüyalar, imgeler ve fragmanlarla dolu bir fanzin.

İlk on sayı, dünyanın dört tarafından yazar ve sanatçıların sayısal ağlar aracılığıyla toplanan katkılarıyla 16 sayfalık bir fanzin olarak üretildi; benim tarafımdan tasarlandı ve bağımsız olarak yayımlandı.

On birinci sayı için nightly build, Salt ve Manifold aracılığıyla İstanbul’dan katılımcıları “köprü” teması üzerine sanat ürünü, metin ve şiir üretmeleri için bir atölye çalışmasına davet etti. Atölyeye, —belki köprü tipolojisi onlara cazip geldiği için— çoğunlukla mimarlar, ama ayrıca illüstratörden, görsel sanatçı, tasarımcı, küratör ve bir yeni mezun psikoloğa kadar farklı alanlardan istekli yetenekler katıldı.

Nightly build — the bridge atölyesi, katılımcılar: Eda Berkmen, Elif Soylu,
Esen Küçüktütüncü, Gizem Asıcı, İnci Furni, İlayda Keskinaslan, Kibele Yarman,
Ömer Açıkgöz,
08.08.2018, SALT Beyoğlu,
fotoğraflar: Mustafa Hazneci

Atölye katılımcıları, A7 boyutunda 16 sayfalık bir fanzine katlanarak kolaylıkla dönüştürülebilecek katlama şemasına sahip bir A4 sayfayı “köprü” hakkında fikirler ve sanat işleri ile doldurmaya davet edildiler. Atölyenin ana hedefi, ayrıntılara ve kompozisyona daha derinlemesine ve sık bakılmasını teşvik eden küçük sayfa boyutuna alışkanlık kazanmaktı. Ayrıca yeniden-bakma, -tasarlama ve -tahayyül etmeyle ilişkilendirilen yöntemleri kullanmak da atölyenin hedefleri arasındaydı. Sayfa tipolojisi de katılımcıların anlatıyı ‘görmeleri’, başka bir ifadeyle “köprü” yorumlarının başlangıç ve son noktalarını bulmaları gerekliliğini fark etmelerini sağladı.

Atölye, katılımcıların yüz yüze birbirlerini görebilme ve gün içindeki süreç ve gelişimlerini paylaşabilmeleri olanağını sağlamak için yay biçimli bir masa etrafında yatay olarak yapılandırıldı. Atölyenin ilk bölümü kişisel yorum ve hikâyeler ile herkesin kendi kişisel fanzinini üretmesine odaklandı. Oysa her nightly build’in kavramsal amacı 16 sayfanın izin verdiğince çok sanat ürününü ve fragmanı bir araya getirmek ve her yazar, tasarımcı ya da sanatçıya tek ya da iki sayfa vererek kolektif bir fanzin üretmekti.

Sonunda, katılımcıların çoğu kendilerini kişisel fanzinlerinin üretimine şaşırtıcı bir adanmışlık ve yetenekle öylesine kaptırdılar ki, fanzinlerinin içeriğini sonsuzca yeniden-düzenleyen, -yerleştiren ve -biçimlendiren —kendi dünyalarını yaratan— bir sürece girdiler ve bu sürecin bitimsiz olduğunu fark ettiler. Baskı almayı, katlamayı, dikmeyi, kesmeyi güvenlik görevlileri Salt’tan çıkmamız gerektiğini anımsatana kadar sürdürdük. Neyse ki o saate kadar beş harikulade, bireysel olarak tasarlanmış fanzin ve her katılımcının araştırma ya da katkısını içeren altıncı kolektif bir fanzin üretmiş bulunuyorduk.

Soldan sağa İlayda Keskinaslan, Elif Soylu, Gizem Asıcı, Kibele Yarman,
Esen Küçüktütüncü tarafından üretilen fanzinler ve en sağ altta
kolektif olarak üretilen fanzin

Bilgisayar, el çizimi, dikiş, kesim ve iğne iplik benzeri farklı malzeme ve mecraların birleşimiyle çalışmak pek çok katılımcı için, karmaşık şeylerin ‘ellerimizle’ tasarlanabileceğini anımsatan güzel bir meydan okumaydı. İçinde taze havanın serbestçe dolaştığı, bazen kaçamak bakışlarla bazen oturarak katılımcıların üretimini gözlemleyen meraklı izleyicileriyle Jeff Talks sergisinin mekânı Salt Beyoğlu’nun zemin katı, yatay ve enformel bir atölye gerçekleştirmek için ideal bir mekân. Atölye katılımcısının yerinden kalkıp bir dolanması ve sonra tekrar masaya dönüp çalışmasına izin veren, işe yoğunlaşma ile yaratıcı akışı destekleyen dikkat dağınıklığı arasında iyi denge sunan bir mekân.

Kolektif olarak üretilmiş olan
nightly build — the bridge’den
örnek sayfalar,
fotoğraflar: Manifold

atölye çalışması, fanzin, grafik tasarım, Jeff Talks Peş Peşe, Johannes Buch, SALT