İş Üstüne
Şişhane Park
ve Otopark Projesi - 2

Manifold “İş Üstüne” serisi, daha önce Murat Şanal ile konuştuğumuz Şişhane Park Projesi’nin tasarım sürecini, bu kez inşaat mühendisliği üzerinden inceliyor. Proje, Şişhane meydanını farklı yönler ve yüksekliklerdeki zeminleri bakış oyunlarıyla birleştirerek bir park olarak yeniden tanımlamasıyla dikkat çekiyor. Bunun yanında zemin yüzeyinin hemen altında hem metro bağlantısının olduğu kotta, hem de başarılı açıklık geçme ve optimizasyon kararlarının verildiği otopark kotlarında projenin daha az görünen ve strüktürel kurgu ile desteklenen tasarım kararları mevcut. Verilen kararların hangi şekilde ‘aktörler arası ilişkiler ile geliştiği’ bu podcast serisinin ön plana çıkardığı soru oldu.

18 Ağustos 2016 tarihinde yapının inşaat mühendisi Yusuf B. Tımbır ile YBT Yapısal Tasarım Hizmetleri A.Ş. ofisinde, yapının strüktürel kurgu tasarım ve uygulama sürecine ek olarak mimar inşaat mühendisi ilişkisi ve bu ilişkinin Türkiye’deki potansiyelleri üzerine konuştuk.

Podcast Türkçe ve Süresi 29:08

Şişhane Park inşaat sürecinden
(fotoğraflar: YBT arşivi)

YBT Proje Ekibi:
Yusuf B. Tımbır
Ayça Süzer
Giray Baksı
Macit Ay

{Fold fotoğrafı: Olivia Wimmer}

inşaat mühendisliği, İş Üstüne, mimarlık, otopark, park, podcast, ŞANALarc, Şişhane Park ve Otopark Projesi, Tomris Akın, Yusuf B. Tımbır