Edebiyat ve
Gündelik Hayat

Sempozyum
22-23 Kasım 2019
Aynalıgeçit/Beyoğlu

Açılış Konuşması: Ali Şükrü Çoruk (10.00-11.00)

“Gündelik Hayat Tarihine Kaynak Olarak Hatıratlar ve Popüler Romanlar”

1. Oturum (11:15-12.30)

Moderatör: Hilmi Tezgör

Çilem Tercüman: “Ahmet Rasim’de Doğup Büyümek: Çocuk ve Ergenin Gündelik Hayatı”
Didem Ardalı Büyükarman: “Kiralık Konak’ta Gündelik Hayat”
Veli Uğur - Kübra Kuru: “İlerlemeci İdeolojinin Gündelik Hayat Eleştirisi: Ömer Seyfettin Örneği”

Ara: 12:30-13:25

2. Oturum (13:30-14:45)

Panel: Kurguda Gündelik Hayat I

Moderatör: Ali Şükrü Çoruk

Fatma Barbarosoğlu - Gül İrepoğlu - Oya Baydar

Ara: 14:45-15:00

3. Oturum (15:00-16:15)

Moderatör: Banu Öztürk

Hilmi Tezgör: “Behçet Necatigil’in Şiirlerinde Gündelik Hayat”
Sema Baycanlar: “2. Dünya Savaşı Yıllarında Adana'da Gündelik Hayat: Reşat Enis ve Toprak Kokusu”
Tülin Ural: “Erken Cumhuriyet Dönemi Popüler Romanında Gündelik Hayatın Temsili”

2. GÜN

1. Oturum (12:00-13:15)

Panel: Kurguda Gündelik Hayat II

Moderatör: Ömer Türkeş

Banu Özyürek - Murat Özyaşar - Zeynep Kaçar

Ara: 13:15-13:30

2. Oturum (13:30-14:45)

Moderatör: Doğan Hızlan

Ekrem Işın: “İmparatorluğun Günbatımında Melankoli: Servet-i Fünun’un Gündelik Hayatı”
Hakan Kaynar: “Ankara’nın Duygusal Tarihine Giriş: Artık Kimse Kimseyle Karşılaşmıyor!”
Sevan Değirmenciyan: “Pera’da Bir Gavroş”

Ara: 14:45-15:00

3. Oturum (15:00-16:15)

Moderatör: Didem Ardalı Büyükarman

Bahadır Vural: “Abasıyanık’ın Semaver ve Sarnıç Eserlerinde Gündelik Hayat”
Seval Şahin: “Gündelik Hayatın Yeni Tipleri ve Kurmacayla İlişkileri”
Sevcan Tiftik: “Kabuk’taki Farklı Bedenler ve Deneyimler”

Yer: Aynalıgeçit, Meşrutiyet Cad. Avrupa Pasajı, Kat: 2 Beyoğlu
Tarih: 22-23 Kasım 2019
Etkinlik ücretsiz ve herkese açıktır. Rezervasyona gerek yoktur.
Bilgi için edebiyatsempozyumlari@gmail.com adresine yazabilirsiniz.