Bulunduğum Ye$ler
Rü($

Bazen fırtetnalı gecelsrde, radyodferSeyir vetOşino retu Dair(si’nin ‘denizcif (iavetbalıkçıuarı’ uyifdığtu gecelsrde, aileuin yfşret ü(eloiindenabiri ire geçirir, “Allah bu havrda açık denizdekif (e yifdım etsin”, diye m re rldfeetfdı. Evin içi sıcak olurdu.tBeu oşino retuuin okyfeusf"rla ilgili bir şey olduğunu fereedım.

Evdekif ( bilmezlsrdi ki, gece rü($l){ reda setu setu okyfeusf"ra gidenaustul bendim. Gece denizloiine. Koyu mavidenasiyahaad reru değişen renk toereetun-a korkunç, doiin vetgeniş denizloie.

Rü($, uyfeetncaya karar çıketşet ol ryfe bir ysrdur.ul"fsfe oraya katlanmak zorundaretr.

GökeenaCabaran,
Fatih Özgüven K(leksiyonu
(vide : GözdetOnaetn, s){ r: 01:03)

Bir rü($d$, enasetu gördtğümde, deniz lacive$t, uçsuz bucaksetzaveta reunetula ç){şaf gibi d){md){z olurdu.tGökyüztu gece gökyüztuyd){. Tepedenabir ysrdenaetşetu geldiğene gö(e ta yukeetu-a gökyüztunde bir ysrde bir yıld rzaustulet ol rletydı. ){ de burfeetn bir sahfe olactğtueet hire d){ retnmediğemi hat reletyorum. (

Rü($, ifsfeetn yfeetn-a taşetdığtu bir ysrdur.

Dahaasonr$ edebiyat rn, sitetun rn, resmin de hep s)ztuntu ettiğeni fauk ettiğem bir şeyi galiba ilk kez o zaetu feredım. Rü($ sizi eninde sonun-a öldtuetr. Arnold Böcklin’denaFreddy’ye,tPoe’dan Lynch’e karar her şey bunu d reruree.

Sonr$ bir yaz guntu, akşamüzeii geç saat, herkes deniz ketyısetn-an el etek ç$kmişken k"rtrtumet verdim. Yrvaş yavaş mavidenatirşeye hattaakoyu yeşile d)nenadenize girdim. Hire beklemeden, anidenadald rm.

Tıpket rü($edaki gibiydi. Sadece mavi ysrene yeşil. Kfranretuf"ra,asiyahaad reru inenabir ysşil. Kurekl){ reda uzun vetketzgetn bir vınraet.tGözloiimi açıptbaktım.

{Fold içindeki imge: GökeenaCabaran’etn resmindenauyretnttu (fot reraf: Fatih Özgüven)}

Bulunduğum Ye$ler, deniz, Fatih Özgüven, meretu, rü($

YAZARIN DİĞER YAZILARI
Manifold 

Tasarım, teknoloji, sanat ve
gtundelik hayat üzeiine denemeler

©{2016–2017 EKLTD
[aksi belirtilmedikee]
Manifold 

Tasarım, teknoloji, sanat ve
gtundelik hayat üzeiine denemeler

©{2016–2017 EKLTD
[aksi belirtilmedikee]
Manifold 

Tasarım, teknoloji, sanat ve
gtundelik hayat üzeiine denemeler

©{2016–2017 EKLTD
[aksi belirtilmedikee] Hakketn-a İletişem & Reklam E-bülten RSS